Vitajte v DEAS ARMS, s.r.o.

 

Upozorňujeme vážených návštevníkov ,

že  nakoľko nemáme možnosť každý deň aktualizovať obsah stránky,

žiadame Vás, že pred objednávkou vyžiadajte informácie o dostupnosti tovaru.

Ďakujeme.

 

 

 

 

 

 

Expanzné a deko zbrane

EXPANZNÁ ZBRAŇ- (zákon č.190/2003) je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanznej zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja, alebo náboja s hromadnou strelou.


UPOZORNENIE !!!

od 1.7.2015 platí novelizácia zákona 190/2003 Z. z  ohľadne expanzných zbraní ( kategória D).

Expanznú zbraň zakúpenú po tomto dátume treba do 7 dni po kúpe prihlásiť na príslušnom ORPZ. Expanzné zbrane nemožno posielať poštou , alebo iným spôsobom fyzickým osobám-len osobný odber na predajni, alebo možné poslať najbližšiemu oprávnenému obchodníkovi vo Vašom okoli.

Na kúpu expanznej zbrane stačí naďalej len OP a vek 18 rokov!!

 

Výrobu expanznej zbrane si môžete u nás objednať z nášej aktuálnej ponuky paľných zbraní ( pušky, pištole,revolvery,

samopaly, guľomety)- výroba expanzných zbraní do cca týždňa.)

ZNEHODNOTENÉ ZBRANE:

znehodnotená v zmysle príslušných ustanovení  zákona SR č.190/2003 a podľa vyhlášky č.187/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  č.516/2003

Ide o zbrane kat. D na ktoré netreba nákupné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

Predaj je voľný osobám starším 18 rokov- deaktivovanú zbraň ( DEKO) nemožno fyzickým osobám posielať- len osobný odber.

 

Podmienky predaja v SR- viď. obchodné podmienky ( predaj tovaru s obmedzením)

 

Export - viď.obchodné podmienky ( klikni na spodnú lištu).

Upresniť vyhľadávanie

Vytvorila Skylight Slovakia Skylight Slovakia

Vážení zákazníci,
náš e-shop ktorý práve používate slúži o.i. aj ako informačný systém na spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia kúpnej zmluvy ktorú s nami prostredníctvom e-shopu uzatvárate resp. v prípadoch špecificky regulovaného tovaru o jej uzatvorení prostredníctvom nášho e-shopu s nami komunikujete. Náš e-shop je ako informačný systém IS-eshop zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov a jeho sprevádzkovanie bolo úradu ohlásené dňa 14.1.2016. Vaše osobné údaje spracovávame výlučne na účely plnenia z kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených prostredníctvom nášho e-shopu resp. na účely predzmluvných úkonov smerujúcich k uzavreniu kúpnej zmluvy ako aj na účely komunikácie s Vami ako zákazníkom a s doručovateľom prostredníctvom ktorého Vám doručujeme zakúpený tovar. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším osobám s výnimkou doručovateľa ani na ich spracovanie nepoužívame tretie strany. Týmto vyhlasujeme, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme, podmienkach nakladania s nimi ako aj o Vašich právach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov v našom systéme nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach ktoré sú prístupné na našej stránke.
Ďakuje za dôveru. DEAS ARMS s.r.o.